Hefte om Vinterspeiding

Hefte om Vinterspeiding
Vinterspeidingskurs

Dette heftet er utarbeidet gjennom over 20 år med vinterspeiding i Høvik Verk Speidergruppe. Mye av stoffet er hentet fra NSFs hefter i vinterspeiding, men mesteparten har sitt utspring fra instruktører og ledere i gruppen.