Høvik Verk speidergruppe består av en småspeidergruppe på nærmere 30 3. og 4. klassinger og en tropp bestående av vel 55 speidere i alderen 5.-10. klasse.

Ta kontakt med lederen for de forskjellige enhetene om du er interessert i speiding; enten som småspeider, speider eller rover.

Vi har en Facebookgruppe hvor vi publiserer alt som skjer i gruppen. Den er lukket, men søk om å bli med om du vil holdes informert om hva vi holder på med i Høvik Verk speidergruppe.